Bình phong gỗ

Bình phong gỗ

Bình phong khung gỗ với nền là lá gỗ cho phép bạn đa dạng hơn trong cách sử dụng sản phẩm. Bình phong gỗ được làm từ gỗ tự  nhiên nên rất hợp cho phong thủy trong gia đình bạn.

Thông tin chi tiết

Bình phong khung gỗ với nền là lá gỗ cho phép bạn đa dạng hơn trong cách sử dụng sản phẩm. Bình phong gỗ được làm từ gỗ tự  nhiên nên rất hợp cho phong thủy trong gia đình bạn.

Bình phong gỗ được làm từ các lá gỗ tự nhiên có thể xoay lật và cho phép người dùng có thể nhìn qua, hoặc ko nhìn qua bên cạnh khả năng ngăn cách văn phòng.

Bình luận