Thảm gạch

Thảm gạch

Thảm gạch là cách gọi khác của thàm tấm bởi nó được thiết kế bởi đế cao su, và lớp nỉ có kẻ màu theo đường hoặc theo ô...

Thông tin chi tiết

Thảm gạch là cách gọi khác của thàm tấm bởi nó được thiết kế bởi đế cao su, và lớp nỉ có kẻ màu theo đường hoặc theo ô...

Bình luận